Novinarski zajtrk – Poslovanje Kapitalske družbe od leta 2009

Kapitalska družba, d. d. je v obdobju od leta 2009 doživela korenite spremembe na področju korporativnega upravljanja, upravljanja premoženja, statusnega preoblikovanja in vzpostavitve finančne skupine ter upravljanja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja RS.

O poslanstvu Kapitalske družbe in vplačilih v ZPIZ, o upravljanju premoženja, o poslovanju Kapitalske družbe v letu 2011 in prvi polovici leta 2012, o upravljanju SODPZ, o pomembnih projektih v tem obdobju ter o spremembah na področju upravljanja s kapitalskimi naložbami države, pa so danes na Novinarskem zajtrku spregovorili uprava Kapitalske družbe, g. Bachtiar Djalil (predsednik uprave) in mag. Anja Strojin Štampar (članica uprave) ter predsednik nadzornega sveta g. Roman Dobnikar.

Več o tem si lahko preberete v priloženem gradivu.

Skoči na vsebino