Nova strateška lastnika Iskraemeca sta družbi iz skupine El Sewedy

Kapitalska družba, d. d., Slovenska odškodninska družba, d. d., družba Iskraemeco DUS, d. d., KD Kapital, d.o.o., Adriatic Slovenica, d. d. in PM & A Investicijsko podjetje, d.o.o. so danes podpisale pogodbo o odprodaji 97,6 odstotkov lastniškega deleža družbe Iskraemeco. Pogodbena cena, ki jo bosta plačala kupca, družbi El Sewedy Cables SAE in El Sewedy Electrometer Egypt, je 101,50 EUR za delnico.

Večinski lastniki so aprila letos pozvali vse dotedanje interesente, da oddajo ponudbe za nakup paketa delnic. Strokovne službe so vse prejete ponudbe skrbno pregledale, ponudniki pa so imeli možnost opravljanja dvofaznega skrbnega pregleda družbe. Na osnovi dolgotrajnih pogovorov z vsemi ponudniki, sta se za najprimernejša dolgoročna strateška lastnika izkazali egipčanski družbi iz skupine El Sewedy, El Sewedy Cables SAE in El Sewedy Electrometer Egypt. Kupca sta poleg zadovoljitve vseh razpisnih pogojev in jamstva za razvoj in rast družbe ponudila tudi najvišjo ceno, ki presega tako ocenjeno vrednost delnice, kot tudi ceno, ki sta jo Slovenska odškodninska družba in Kapitalska družba plačali v postopku dokapitalizacije v lanskem letu.

Skoči na vsebino