Neprekinjeno izvajanje poklicnega zavarovanja v izrednih razmerah

Spoštovane zavarovanke in zavarovanci,

v Kapitalski družbi smo zaradi naraščanja števila okužb s koronavirusom in posledične razglasitve epidemije na območju Slovenije sprejeli vrsto ukrepov, s katerimi želimo v čim večji meri prispevati k ohranitvi zdravja vseh prebivalcev Slovenije, obenem pa tudi zagotoviti neprekinjeno poslovanje družbe v trenutnih izrednih razmerah. S tem namenom smo s pomočjo ustreznih tehnologij vsem zaposlenim omogočili izvajanje delovnih procesov tudi od doma.

Zavedamo se in razumemo, da lahko okoliščine, v katerih se trenutno nahajamo, pri zavarovankah in zavarovancih povzročijo dodatno zaskrbljenost tudi glede tekočega uresničevanja njihovih pravic iz poklicnega zavarovanja. Kljub trenutnim razmeram vam želimo zagotoviti, da si v Kapitalski družbi še posebej prizadevamo, da se vsi ključni postopki poklicnega zavarovanja, na podlagi katerih zavarovanke in zavarovanci že uživate pravice iz poklicnega zavarovanja, in vsi postopki, na podlagi katerih zavarovanke in zavarovanci lahko pridobite določene pravice in ugodnosti iz poklicnega zavarovanja, izvajajo čim bolj nemoteno.

Čeprav predstavljajo trenutne razmere izziv za vse nas, si bomo v Kapitalski družbi skrbno prizadevali za pravočasno izpeljavo vseh postopkov poklicnega zavarovanja, ki so nujni za pridobitev in varovanje vaših pravic iz poklicnega in tudi obveznega zavarovanja, med drugim tudi pravočasno izplačilo poklicnih pokojnin in odkupnih vrednosti.

Vse cenjene stranke poklicnega zavarovanja obveščamo, da lahko odgovore in pojasnila v zvezi s poklicnim zavarovanjem pridobite v času uradnih ur preko brezplačne telefonske številke 080 13 36 ali preko elektronskega naslova: info.sodpz@kapitalska-druzba.si.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vam želimo, da ostanete zdravi in varni še naprej.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino