Nadzorni svet podal soglasje za prodajo deleža Kapitalske družbe v Istrabenzu po minimalni ceni 102 EUR za delnico

Na 118. seji nadzornega sveta Kapitalske družbe, ki je potekala 25. oktobra 2007, so člani obravnavali prodajne aktivnosti pri odprodaji naložb, pri katerih mora uprava za sklenitev posla predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta so podali soglasje upravi za odprodajo 11,81 odstotnega deleža družbe Istrabenz po minimalni ceni 102 evra za delnico. Podprli so tudi predlog uprave, da opravi vsa potrebna dejanja za zaščito oziroma maksimiranje vrednosti naložbe v delnice Swaty, vključno s prodajo te naložbe.

Kapitalska družba ocenjuje, da je prevzemna cena 100 EUR za delnico Istrabenza, ki jo je ponudila družba Petrol, prenizka. Zunanje cenitve so namreč pokazale, da je vrednost delnice med 82 in 102 EUR. V primeru, da bo Petrol izboljšal svojo prevzemno ponudbo, bo Kapitalska družba ponudbo sprejela, saj pri prodaji zasleduje cilj doseganja najvišje možne cene, hkrati pa dosledno upošteva smernice strategije Vlade RS o umiku iz gospodarstva in preoblikovanju v portfeljskega vlagatelja.

Skoči na vsebino