Nadzorni svet Kapitalske družbe se je seznanil s prodajo Fotone, poročilom Revizijske komisije nadzornega sveta in aktivnostmi zaradi usklajevanja z ZPIZ-2

(Ljubljana, 26. februar 2014) Danes je potekala 69. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. Člani nadzornega sveta so se seznanili s postopkom prodaje naložbe PDP, d. d., v družbi Fotona, d. d. Obravnavali so tudi poročilo o delu Revizijske komisije nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., za leto 2013 in sprejeli program dela Revizijske komisije nadzornega sveta za leto 2014.

Nadzorni svet se je prav tako seznanil z aktivnostmi, ki potekajo na Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) zaradi usklajevanja z določili ZPIZ-2 v zvezi s poklicnim upokojevanjem.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino