Nadzorni svet Kapitalske družbe potrdil revidirano Konsolidirano letno poročilo Skupine Kapitalska družba za leto 2015

(Ljubljana, 22. junij 2016)Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je na današnji seji obravnaval revidirano Konsolidirano letno poročilo Skupine Kapitalska družba za leto 2015 in ga tudi sprejel.

Nadzorni svet je potrdil predlog skupščini za imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2016 in sklic 69. skupščine Kapitalske družbe, d. d.

Člani nadzornega sveta so podali soglasje h glasovalnim stališčem Kapitalske družbe, d. d., za skupščine družb Krka, d. d. in Gorenje, d. d. in se seznanili s predlogom Strategije upravljanja premoženja Kapitalske družbe, d. d.

Nadzorni svet se je seznanil tudi z oceno posledic Odločbe Ustavnega sodišča , z dne 12. 5. 2016, v kateri je odločilo, da je bil peti odstavek 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v neskladju z Ustavo.

 

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

 

Skoči na vsebino