Nadzorni svet Kapitalske družbe potrdil revidirano Konsolidirano letno poročilo Skupine Kapitalska družba za leto 2014

(Ljubljana, 6. julij 2015)

Danes je na Kapitalski družbi, d. d., potekala 93. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je na današnji seji obravnaval revidirano Konsolidirano letno poročilo Skupine Kapitalska družba za leto 2014 in ga tudi sprejel.

V poslovnem letu 2014 je Skupina Kapitalska družba je ustvarila 35.297 tisoč EUR prihodkov od prodaj ter čisti poslovni izid v višini 73.460 tisoč EUR.

Člani nadzornega sveta so potrdili sklic 66. seje skupščine Kapitalske družbe, d. d.

Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem Modre zavarovalnice, d. d., v obdobju od januarja do marca 2015.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino