Nadzorni svet Kapitalske družbe obravnaval poslovanje in delovanje družbe PDP, d. d.

(Ljubljana, 23. september 2013) Danes je potekala 62. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. Člani nadzornega sveta so se seznanili s poslovanjem in nadaljnjim delovanjem družbe PDP, posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d. se je seznanil s poslovanjem PDP, posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d., v obdobju od januarja do junija 2013 in aktivnostmi družbe v zvezi s posameznimi naložbami. Seznanil se je tudi s predlogom glede nadaljnjega delovanja družbe PDP, posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d. ter podpira prizadevanja uprave Kapitalske družbe, d.d., da nadaljuje in pospeši postopke in aktivnosti v smislu pripojitve PDP, d. d. k Slovenski odškodninski družbi, d. d.

Prav tako se je seznanil s predlogom ZSDH-1 in pripombami na predlog novele zakona, ki jih je pripravila uprava Kapitalske družbe, d. d. ter bodo poslane na Ministrstvo za finance v razmislek in nadaljnje usklajevanje.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino