Nadzorni svet Kapitalske družbe obravnaval poslovanje družbe in potrdil Poslovno finančni načrt za 2014

(Ljubljana, 27. november 2013) Danes je potekala 65. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

Člani nadzornega sveta so seznanili s Poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d. ter Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) in Kritnega sklada SODPZ (KS SODPZ) v obdobju od januarja do septembra 2013.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je potrdil Poslovno-finančni načrt Kapitalske družbe, d. d., za leto 2014 in sklenil, da se skliče skupščina, ki bi odločala o uporabi Mednarodnih standardov računovodskega poročanja za sestavljanje računovodskih poročil družbe.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s postopkom sprejemanja sprememb Pokojninskega načrta SODPZ.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino