Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., za nov štiriletni mandat predsednika uprave Kapitalske družbe, d. d., soglasno imenoval dosedanjega predsednika uprave Bachtiarja Djalila

(Ljubljana, 19. november 2014) Danes je potekala 79. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., na kateri je nadzorni svet za nov štiriletni mandat predsednika uprave Kapitalske družbe, d. d., soglasno imenoval dosedanjega predsednika uprave Bachtiarja Djalila.

Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d., ter Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in Kritnega sklada SODPZ v obdobju od januarja do septembra 2014.

Člani nadzornega sveta so obravnavali poročili o poslovanju Modre zavarovalnice, d. d., in PDP, Posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d., v obdobju od januarja do junija 2014. Obravnavali so tudi pomembnejše naložbe Kapitalske družbe, d. d.

Zaradi poteka mandata, je nadzorni svet začel tudi postopek za imenovanje treh članov nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d, dveh predstavnikov organizacije upokojencev ter enega predstavnika sindikalne zveze oz. konfederacije, reprezentativne za območje države.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino