Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., za člana uprave imenoval dr. Borisa Žnidariča

(Ljubljana, 13. november 2015)

Danes je na sedežu Kapitalske družbe, d. d., potekala seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., na kateri so se člani nadzornega sveta najprej seznanili z odstopno izjavo mag. Anje Strojin Štampar s funkcije članice uprave Kapitalske družbe, d. d., z dnem 30. 11. 2015.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je zato na podlagi 33. člena Statuta Kapitalske družbe, d. d., za člana uprave Kapitalske družbe, d. d., z dnem 23. 11. 2015 imenoval dr. Borisa Žnidariča, dosedanjega namestnika predsednika nadzornega sveta. Mandat člana uprave, skladno z drugim odstavkom 273. člena ZGD-1, traja največ eno leto. V tem času miruje njegova funkcija v nadzornem svetu. Glede na navedeno je bila za namestnico predsednika nadzornega sveta imenovana Cirila Surina Zajc.

Dr. Boris Žnidarič, doktor družbenih znanosti in magister prava, je pred upokojitvijo opravljal funkcijo pomočnika predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, d. d., kjer je bil odgovoren za vodenje in usmerjanje dela direktorjev OE in vodenje strateške ravni področja HRM v odvisnih družbah, bil je nadomestni član uprave Triglav osiguranja, d. d., Zagreb, član nadzornega odbora Triglav osiguranja, d. d., Zagreb, vodil je Območno enoto Celje Zavarovalnice Triglav, d. d., ter centralno službo za preprečevanje in odkrivanje zavarovalniških goljufij. Pred tem je bil svetovalec člana uprave Zavarovalnice Triglav, d. d., za strateško področje HRM v Skupini Triglav. V preteklosti je opravljal tudi funkcijo pomočnika direktorja Območne enote Ljubljana za pravne, kadrovske in splošne zadeve. Je habilitiran visokošolski učitelj ter imetnik potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino