Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., se je seznanil s Poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d., v obdobju od januarja do septembra 2016

(Ljubljana, 24. november 2016) Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., se je na današnji seji seznanil s Poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d., Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) in Kritnega sklada SODPZ v obdobju od januarja do septembra 2016.

V obdobju od januarja do septembra 2016 je Kapitalska družba, d. d., ustvarila prihodke iz poslovanja v višini 7,6 milijona evrov ter dobiček iz poslovanja v višini 3,5 milijona evrov. V istem obdobju je Kapitalska družba, d. d., evidentirala 50 milijona evrov finančnih odhodkov iz naslova pokrivanja obveznosti do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Sredstva so bila na ZPIZ že nakazana, s čimer je Kapitalska družba, d. d., izpolnila svoje temeljno poslanstvo. Kapitalska družba, d. d., je v prvih devetih mesecih leta 2016, brez upoštevanja transferja v ZPIZ, ustvarila čisti dobiček v višini 27,1 milijona evrov. Ob upoštevanju obveznosti do pokojninske blagajne, ki predstavlja finančni odhodek, pa je družba ustvarila izgubo v višini 22,9 milijona evrov.

Kapitalska družba, d. d., je tudi v obdobju od januarja do septembra 2016 uspešno upravljala Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja je konec septembra 2016 varčevalo 45.975 zavarovancev, vrednost sredstev sklada je dosegla 672 milijonov evrov. Tekoče je potekalo tudi poklicno upokojevanje. Sredstva Kritnega sklada SODPZ so tako konec septembra 2016 dosegla vrednost 4,5 milijona evrov. Ob koncu obdobja januar – septembra 2016 je bilo v Kritni sklad SODPZ vključenih 201 zavarovancev.

Skladno z zahtevami Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov je Kapitalska družba, d. d., s 1. 9. 2016 oblikovala Premostitveni sklad športnikov (PSŠ).

Člani nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., so se seznanili tudi s poslovanjem odvisne družbe Modre zavarovalnice, d. d., v obdobju od januarja do septembra 2016 in s Poročilom o delu Službe za notranjo revizijo v obdobju od januarja do septembra 2016.

Z današnjim dnem je prišlo do sprememb v vodstvu Kapitalske družbe, d. d. Danes je namreč svoj štiriletni mandat članice uprave nastopila Goranka Volf, dr. Borisu Žnidariču pa je po izteku enoletnega mandata začasnega člana uprave, prenehalo mirovanje funkcije člana in namestnika predsednika nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

 

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

 

Skoči na vsebino