Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., se je seznanil s Poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d., v obdobju od januarja do junija 2016

(Ljubljana, 23. september 2016) Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., se je na današnji seji seznanil s Poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d., Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) in Kritnega sklada SODPZ v obdobju od januarja do junija 2016.

V obdobju od januarja do junija 2016 je Kapitalska družba, d. d., ustvarila prihodke iz poslovanja v višini 5 milijona evrov ter dobiček iz poslovanja v višini 2,4 milijona evrov. V istem obdobju je Kapitalska družba, d. d., evidentirala 33,4 milijona evrov finančnih odhodkov iz naslova pokrivanja obveznosti do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Kapitalska družba, d. d., je v prvem polletju 2016, brez upoštevanja transferja v ZPIZ, ustvarila čisti dobiček v višini 10,3 milijona evrov. Ob upoštevanju sorazmernega dela obveznosti do pokojninske blagajne, ki predstavlja finančni odhodek, pa bi družba ustvarila izgubo v višini 23 milijona evrov.

Kapitalska družba, d. d., je tudi v obdobju od januarja do junija 2016 uspešno upravljala Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja je konec junija 2016 varčevalo 45.898 zavarovancev, vrednost sredstev sklada je dosegla 698 milijonov evrov. Tekoče je potekalo tudi poklicno upokojevanje. Sredstva Kritnega sklada SODPZ so tako konec junija 2016 dosegla vrednost 4 milijona evrov. Ob koncu obdobja januar – junij 2016 je bilo v Kritni sklad SODPZ vključenih 185 zavarovancev.

Člani nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., so se seznanili s poslovanjem odvisne družbe Modre zavarovalnice, d. d., v obdobju od januarja do junija 2016, ter s poslovanjem družb, ki predstavljajo pomembne naložbe Kapitalske družbe, d. d.

Nadzorni svet pa se je seznanil tudi s Poročilom o delu Službe za notranjo revizijo v obdobju od januarja do junija 2016.

 

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

 

Skoči na vsebino