Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., se je seznanil s Poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d., v obdobju od januarja do junija 2015

(Ljubljana, 17. september 2015)

Danes je na Kapitalski družbi, d. d., potekala 95. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., se je na današnji seji seznanil s Poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d., Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in Kritnega sklada SODPZ v obdobju od januarja do junija 2015.

V obdobju od januarja do junija 2015 je Kapitalska družba, d. d., ustvarila prihodke iz poslovanja v višini 4,7 milijona evrov ter dobiček iz poslovanja v višini 2,1 milijona evrov. V istem obdobju je Kapitalska družba, d. d., evidentirala 16,8 milijona evrov finančnih odhodkov iz naslova pokrivanja obveznosti do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Tako je celotni dobiček družbe (pred davki) znašal 6,7 milijona evrov.

Kapitalska družba, d. d., je tudi v obdobju od januarja do junija 2015 uspešno upravljala Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja je konec junija 2015 varčevalo 45.485 zavarovancev, vrednost sredstev sklada je dosegla 653 milijonov evrov. Tekoče je potekalo tudi poklicno upokojevanje. Sredstva Kritnega sklada SODPZ so tako konec junija 2015 dosegla vrednost 1,8 milijona evrov. Ob koncu obdobja januar – junij 2015 je bilo v Kritni sklad SODPZ vključenih 88 zavarovancev.

Člani nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., so se seznanili s poslovanjem odvisne družbe ter s poslovanjem družb, ki predstavljajo pomembne naložbe Kapitalske družbe, d. d., v obdobju od januarja do junija 2015.

Na današnji seji je Nadzorni svet sprejel spremembe Poslovnika o delu revizijske komisije nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., in se seznanil s Poročilom o delu Službe za notranjo revizijo v obdobju od januarja do junija 2015.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino