Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., se je na današnji seji seznanil s postopkom prenosa terjatev do družbe Sava, d. d., z DUTB na Kapitalsko družbo, d. d., in Slovenski državni holding, d. d.

(Ljubljana, 6. junij 2016) Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je na današnji seji skladno z določili Statuta Kapitalske družbe, d. d., podal soglasje k sklenitvi pogodbe o odplačnem odstopu terjatev do družbe Sava, d. d., in prenosu obveznic izdajatelja Sava, d. d., med Družbo za upravljanje terjatev bank, d. d., kot odstopnico ter Slovenskim državnim holdingom, d. d., in Kapitalsko družbo, d. d., kot prevzemnikoma.

Pogodba se sklene pod pogojem, da so prej izpolnjeni pogoji, kot sta jih določila uprava in nadzorni svet.

 

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

 

Skoči na vsebino