Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odobrila nov Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja in Pokojninski načrt za izplačevanje poklicnih pokojnin

(Ljubljana, 29. november 2013) Kapitalska družba, d. d. je danes, 29. 11. 2013, prejela odločbi ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s katerimi je odobrila nov Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja in Pokojninski načrt za izplačevanje poklicnih pokojnin.

Kapitalska družba, d. d. je pri pripravi predloga Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, ob upoštevanju veljavne zakonodaje in pravil aktuarske stroke, delno upoštevala predloge sindikatov in delodajalcev, ter oblikovala predlog pokojninskega načrta, s katerim se na novo določi enotna prispevna stopnja v višini 9, 25 % od osnove, vstopni stroški v višini 2,3 % od zneska vplačila, izstopni stroški v višini 0,5 % od zneska izplačila in upravljavska provizija v višini 1,0 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Oba pokojninska načrta se bosta začela uporabljati 30. 12. 2013, razen določb o višini prispevne stopnje ter višini vstopnih stroškov, izstopnih stroškov in upravljavske provizije, ki se začnejo uporabljati s 1. 1. 2014. S sprejemom in odobritvijo obeh pokojninskih načrtov bo Kapitalska družba lahko začela izvajati poklicno zavarovanje, vključno s poklicnim upokojevanjem, v skladu z določbami ZPIZ-2.


Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino