Konstitutivna seja Odbora SODPZ

(Ljubljana, 11. julij 2013) Člani Odbora Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so se dne 11. 7. 2013 sestali na konstitutivni seji in za predsednika Odbora sklada SODPZ izvolili g. Petra Pogačarja, za njegovega namestnika pa g. Zdenka Lorberja.

Med člani Odbora sklada so:

 • predstavniki zavarovancev:

  mag. Andreja Poje, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
  Darko Milenkovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
  Drago Lombar, Konfederacije novih sindikatov Slovenije NEODVISNOST,
  Zdenko Lorber, Slovenska zveza sindikatov ALTERNATIVA,
  Alen Pečarič, Konfederacija sindikatov javnega sektorja;

 • predstavniki delodajalcev:

  Tatjana Čerin, Gospodarska zbornica Slovenije,
  Igor Antauer, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije,
  Kristina Barič, Združenje delodajalcev Slovenije;

 • predstavniki Vlade Republike Slovenije:

  Peter Pogačar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
  Štefan Preglej, Ministrstvo za finance,
  Simona Poljanšek, Ministrstvo za finance,
  Matej Grajfoner, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Člani Odbora SODPZ so imenovani za obdobje štirih let, s svojim delovanjem pa zagotavljajo stalen nadzor nad poslovanjem sklada oziroma ustreznostjo izvajanja Pokojninskega načrta in Pravil sklada, hkrati pa se sproti seznanjajo tudi s poslovanjem ter rezultati poslovanja sklada. Delovanje Odbora sklada zato prispeva k boljši obveščenosti zavarovancev-članov in delodajalcev, s tem pa tudi k boljšemu upravljanju različnih interesov deležnikov sklada.

Člani Odbora SODPZ bodo prednostno obravnavali spremembe Pokojninskega načrta Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja RS, ki morajo biti sprejete do konca septembra.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino