Konstitutivna seja Odbora Sklada premostitvenega zavarovanja poklicnih športnikov

(Ljubljana, 16. junij 2015) Danes je na Kapitalski družbi, d. d., potekala Konstitutivna seja Odbora Sklada premostitvenega zavarovanja poklicnih športnikov.

Člani odbora so izvolili predsednika Odbora sklada gospoda Marka Levovnika, predstavnika zavarovancev, in namestnico predsednika Odbora sklada gospo Viktorijo Rus, predstavnico zavezancev za plačilo prispevka.

Sprejeli so poslovnik Odbora Sklada in podali soglasje k sklenitvi pogodbe z upravljavcem premoženja premostitvenega sklada.

Člani odbora so se seznanili s potekom projekta ustanovitve Sklada premostitvenega zavarovanja poklicnih športnikov ter s predlogom spremembe Zakona premostitvenega zavarovanja za poklicne športnike.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino