Kapitalska družba sprejela ponudbo za odkup delnic družbe Istrabenz

Kapitalska družba je skladno s sprejetim sklepom Nadzornega sveta, ki je podal soglasje k prodaji ob pogoju, da znaša cena na delnico minimalno 102 evra, sprejela izboljšano prevzemno ponudbo družbe Petrol za odkup delnic družbe Istrabenz po ceni 110 EUR za delnico.

Uprava Kapitalske družbe je na včerajšnji seji nadzornega sveta predstavila svoja stališča, da je prevzemna cena 100 EUR za delnico Istrabenza, ki jo je ponudila družba Petrol, prenizka. Zunanje cenitve so namreč pokazale, da je vrednost delnice med 82 in 102 EUR. Najboljša ponudba, ki jo je Kapitalska družba do sedaj prejela za prodajo lastniškega deleža družbe Istrabenz, pa je znašala 95 EUR na delnico. Nadzorni svet je soglašal z odprodajo 11,81 odstotnega deleža družbe Istrabenz po minimalni ceni 102 evra za delnico. S sprejemom obstoječe prevzemne ponudbe bo lastniški delež v Istrabenzu prodan za 67,3 milijonov EUR.

V primeru, da bo objavljena nova višja prevzemna ponudba, bo Kapitalska družba sprejela ponudbo tistega ponudnika, ki bo ponudil najvišjo prodajno ceno. Prevzem je eden od najbolj transparentnih načinov za prodajo lastniškega deleža, saj odraža realno ceno na trgu.

Skoči na vsebino