Kapitalska družba pričela z izplačevanjem poklicnih pokojnin

(Ljubljana, 14. junij 2013) Kapitalska družba, d. d., bo dne 14. 6. 2013 izplačala prvo poklicno pokojnino. Poklicna pokojnina zagotavlja socialno varnost zaposlenim, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela ter dela, ki jih po določeni starosti ni več moč uspešno poklicno opravljati.

Kapitalska družba, d. d., je pričela z izplačevanjem poklicnih pokojnin. S tem namenom je oblikovala Kritni sklad SODPZ.

Kapitalska družba, d. d., pričakuje večje število poklicnih upokojencev po uskladitvi pokojninskega načrta z ZPIZ-2. Po ZPIZ-2 so se namreč pogoji za poklicno upokojitev spremenili. Novosti, ki jih v zvezi s poklicnim zavarovanjem prinaša ZPIZ-2, se bodo začele izvajati na podlagi spremembe pokojninskega načrta, ki jih je treba sprejeti do konca septembra letošnjega leta. V postopek spreminjanja pokojninskega načrta bo vključen tudi Odbor sklada SODPZ, ki ga sestavljajo predstavniki zavarovancev, delodajalcev in Vlade RS. Naloga odbora sklada bo spremljanje poslovanje SODPZ ter nadzorovanje dela upravljavca.

Kapitalska družba, d. d., je upravljavka Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ), od njegove ustanovitve v 2001 dalje. V SODPZ je bilo konec maja 2013 vključenih 44.641 zavarovancev, sklad pa je imel v upravljanju 498.379.524,34 EUR sredstev. Kapitalska družba, d. d., je v letu 2013 z upravljanjem sredstev dosegla 1,55 odstotno donosnost, zadnjih 12 mesecev, 5,83 odstotno donosnost in v zadnjih 36 mesecih, 12,01 odstotno donosnost, kar je druga najvišja donosnost med vzajemnimi pokojninskimi skladi v letu 2012 in najvišja v zadnjem triletnem obdobju.

Kapitalska družba, d.d.

Skoči na vsebino