Kapitalska družba poklicno upokojila že 20 zavarovancev

Kapitalska družba je upravljavka Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ), ki izvaja poklicno zavarovanje. V SODPZ so skladno z ZPIZ-2 vključeni vsi zavarovanci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni več moč uspešno poklicno opravljati.

Kapitalska družba je od dne 14. 6. 2013, ko je pričela z izplačevanjem prve poklicne pokojnine, do 31. 8. 2014, poklicno upokojila že 20 zavarovancev. Poklicni upokojenci prihajajo iz vrst rudarjev, vojakov, livarjev in policistov.

Zavarovanci vložijo vlogo za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini oz. zahtevek za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine pri Kapitalski družbi, Kapitalska družba pa z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za poklicno upokojitev, podatke izmenjuje z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Kapitalska družba ima trenutno v obdelavi 366 vlog za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini in 11 zahtevkov za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine.

V postopku poklicnega upokojevanja Kapitalska družba sodeluje tudi z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je na podlagi zahteve Kapitalske družbe, že izdalo mnenje v zvezi z določitvijo obdobja prejemanja poklicne pokojnine in izpolnjevanja pogojev za poklicno upokojitev po tretjem odstavku 204. člena ZPIZ-2.

Zaradi velikega števila vlog za pridobitev informativnih podatkov o poklicni pokojnini, ki so se, zaradi izvajanja zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, še povečale, se pričakuje, da se bo število poklicnih upokojencev v prihodnjih mesecih hitro povečalo.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino