Kapitalska družba na okrogli mizi o ugledu delodajalcev

V okviru predavanj na sejmu Kariera 2007 je bila izvedena tudi okrogla miza z naslovom “Kaj določa uglednega delodajalca?”, na kateri je sodeloval predstavnik Kapitalske družbe, Peter Pogačar. Plača namreč ni med najpomembnejšimi dejavniki za iskalce zaposlitve, je pa v tujini eden od pomembnih elementov za privabljanje kandidatov ravno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Razpravljavci so se strinjali, da je blagovno znamko podjetja potrebno graditi dolgoročno in da je največja napaka delodajalca v očeh zaposlenega neizpolnjevanje danih obljub. Tudi dodatno pokojninsko zavarovanje je povezano z ugledom delodajalca. V nekaterih državah je dodatno pokojninsko zavarovanje ena od pomembnih prednosti pri kadrovanju in privabljanju kandidatov. Država je del lastne odgovornosti za socialno varnost zaposlenih po upokojitvi prenesla na delodajalce. Zaposleni zaupajo delodajalcu pri izbiri izvajalca pokojninskih zavarovanj. Izsledki raziskave Odnos Slovencev do starosti in do varčevanja za starost namreč kažejo, da bi 80 % tistih, ki še ne varčujejo v dodatnem pokojninskem zavarovanju, začelo varčevati v tem sistemu, če bi jim delodajalec plačal vsaj del premije. Pri tem ne gre zgolj za vprašanje financiranja, ampak predvsem za dejstvo, da zaposleni bolj zaupajo delodajalcu in se zato lažje odločijo za določeno obliko varčevanja, če jih pri tem usmerja delodajalec.

Poleg Petra Pogačarja so v razpravi, ki jo je moderirala novinarka in urednica Financ Dunja Turk, sodelovali še Aleš Zaletel (direktor podjetja Moje delo), Boris Dular (direktor kadrovskega sektorja Krke), mag. Valentina Franca (asistentka na Fakulteti za management Koper) in mag. Monika Karan (vodja marketinga, Esotech).

Skoči na vsebino