Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba zbirata ponudbe za nakup delnic in poslovnih deležev

Danes, 11. septembra 2007, je v Delu in Financah objavljena javna ponudba za nakup delnic in poslovnih deležev v 46 gospodarskih družbah v lasti Kapitalske družbe Slovenske odškodninske družbe. Pri zbiranju ponudb za nakup poslovnih deležev v GIO, d.o.o. in ZIM, d.o.o. Maribor je na voljo tudi poslovni delež v lasti D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje.

Kapitalska družba se je odločila za prodajo deležev v 8 delniških družbah (v eni družbi tudi za račun Prvega pokojninskega sklada) in 31 družbah z omejeno odgovornostjo (v 5 družbah za svoj račun, v 30 družbah pa za račun Prvega pokojninskega sklada). Rok za oddajo ponudb se izteče 29. oktobra 2007, ponudbe pa morajo biti veljavne do 14. januarja 2008.

Pri odprodaji svojih naložb upošteva smernice strategije Vlade RS, hkrati pa kot odgovoren upravljavec premoženja zasleduje načelo transparentnosti prodaje in maksimiranja donosnosti. Postopno se umika iz gospodarstva in preoblikuje v portfeljskega vlagatelja ter s preudarnim upravljanjem premoženja zagotavlja dodatna sredstva za pokojninsko blagajno.

Ponudbo za nakup delnic in poslovnih deležev si lahko ogledate na naši spletni strani.

Skoči na vsebino