Kapitalska družba, d. d., kot največja delničarka pozorno spremlja aktivnosti DUTB pri unovčitvi njenih terjatev do družbe Sava, d. d.

(Ljubljana, 3. junij 2015)

Kapitalska družba, d. d., kot največja delničarka pozorno spremlja aktivnosti DUTB pri unovčitvi njenih terjatev do družbe Sava, d. d.

Kapitalska družba, d. d., je bila ustanovljena z namenom zagotavljanja dodatnih sredstev Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Svoje poslanstvo zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema bo ohranila tudi po svojem preoblikovanju v demografski rezervni sklad, kot to določata Zakon o Slovenskem državnem holdingu in Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Najbolj pomemben vir predstavlja premoženje, ki izvira iz lastninskega preoblikovanja podjetij, med drugim tudi naložba v Savo, d. d.

Vladni predlog strategije upravljanja kapitalskih naložb RS, ki po zakonu zavezuje le SDH in Kapitalsko družbo, d. d., opredeljuje Savo, d. d., zaradi njene turistične dejavnosti in splošnega pomena te dejavnosti na slovensko gospodarstvo kot pomembno naložbo, torej naložbo, v kateri morata SDH in Kapitalska družba, d. d., ohranjati več kot 25-odstotni delež, s čimer bi se lahko zasledovali strateški interesi Republike Slovenije v tej družbi.

Aktivnosti DUTB pomembno vplivajo na vrednost naložbe Kapitalske družbe, d. d., v Savo, d. d., in posledično vplivajo na vrednost premoženja, namenjenega financiranju pokojninske blagajne. Kapitalska družba, d. d., se zavzema za uspešno finančno prestrukturiranje družbe in ohranitev svoje naložbe.

Kapitalska družba, d. d. preučuje morebitno spornost ravnanj DUTB in bo sprejela potrebne ukrepe za ohranitev svojih interesov.


Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino