Kapitalska družba bo zaposlenim izplačala del plače iz naslova uspešnega poslovanja v poslovnem letu 2014

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. bo 30. januarja 2015 zaposlenim v skladu s Pravilnikom o delovnih razmerjih Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izplačala del plače iz naslova uspešnega poslovanja v poslovnem letu 2014. Znesek izplačila bo enak za vse zaposlene in bo znašal 600 EUR bruto na zaposlenega, skupni znesek izplačila bo znašal 32.400 EUR.


Kapitalska družba, d. d.