Izplačilo zaposlenim Kapitalske družbe, d. d.

Kapitalska družba, d. d. je 30. januarja 2015 zaposlenim, razen upravi, v skladu s Pravilnikom o delovnih razmerjih in na podlagi sklepa uprave, izplačala posebno denarno nagrado v višini 600 EUR bruto na zaposlenega. Delavci, ki so pogodbo o zaposlitvi s Kapitalsko družbo sklenili v letu 2014,so prejeli sorazmerni del zneska za obdobje januar – december 2014. Skupni znesek izplačila je znašal 31.461,42 EUR.«

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino