Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2024

Kapitalska družba, d. d., je dne 15. 3. 2024 svojim zaposlenim izplačala regres za letni dopust za leto 2024 v višini 2.300,00 EUR bruto.

Do izplačila regresa so upravičeni vsi delavci, ki so bili oziroma bodo v delovnem razmerju v Kapitalski družbi, d. d., v letu 2024, in sicer v celotnem znesku za delavce, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2024 in v sorazmernem delu za delavce, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2024.

Celotni znesek izplačila je znašal 136.514,59 EUR.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino