Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2016

Kapitalska družba, d. d. je, 31. 3. 2016, svojim zaposlenim izplačala regres za letni dopust za leto 2016 v višini minimalne plače v Republiki Sloveniji in znaša 790,73 EUR bruto.

Do izplačila regresa so bili upravičeni vsi delavci, ki so bili oziroma bodo v delovnem razmerju na Kapitalski družbi, d. d. v letu 2016, in sicer:

  • v celotnem znesku delavci, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2016;
  • v sorazmernem delu pa delavci, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2016.

Celotni znesek izplačila je znašal 47.523,82 EUR.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino