Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2015

Kapitalska družba, d. d. bo 31. 3. 2015 izplačala regres za letni dopust za leto 2015 v višini minimalne plače v Republiki Sloveniji 790,73 EUR bruto.

Do izplačila regresa so upravičeni vsi delavci, ki so bili oziroma bodo v delovnem razmerju na Kapitalski družbi, d. d. v letu 2015, in sicer v celotnem znesku delavci, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2015, v sorazmernem delu pa delavci, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2015.

Celotni znesek izplačila bo znašal 46.175,00 EUR.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino