Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2012

Kapitalska družba, d. d., je dne 30.03.2012, izplačala svojim zaposlenim regres za letni dopust za leto 2012, v višini minimalne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji in znaša 763,06 EUR bruto.

Višina regresa je usklajena s priporočilom Agencije za upravljanje kapitalskih naložb (priporočilo št. 7, objavljeno dne 11.11.2011) in s sprejetim sklepom Vlade Republike Slovenije (sprejet na redni seji 15.03.2012), s katerim poziva javna podjetja in gospodarske družbe v neposredni in posredni večinski lasti Republike Slovenije, da zaradi gospodarske krize regres za letni dopust zaposlenim izplačajo največ do višine minimalne plače.

Skoči na vsebino