Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost 2018

Kapitalska družba, d. d. je 15. januarja 2019 zaposlenim, razen upravi, v skladu s Pravilnikom o delovnih razmerjih in na podlagi sklepa uprave, izplačala posebno denarno nagrado v višini 600,00 EUR bruto na zaposlenega.

Delavci, ki so pogodbo o zaposlitvi s Kapitalsko družbo sklenili v letu 2018, so prejeli sorazmerni del zneska za obdobje januar – december 2018. Skupni znesek izplačila je znašal 37.434,49 EUR.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino