Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost 2017

Kapitalska družba, d. d., je 15. januarja 2018 zaposlenim, razen upravi, v skladu s Pravilnikom o delovnih razmerjih in na podlagi sklepa uprave, izplačala posebno denarno nagrado v višini 600,00 EUR bruto na zaposlenega.

Delavci, ki so pogodbo o zaposlitvi s Kapitalsko družbo sklenili v letu 2017, so prejeli sorazmerni del zneska za obdobje januar – december 2017. Skupni znesek izplačila je znašal 38.878,15 EUR.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino