Določene so davčne olajšave za leto 2010

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje poleg varne prihodnosti prinaša tudi davčne olajšave, ki so jih člani deležni za premije, ki so jih vplačali sami. Zakonsko določena vsota premij, ki je še predmet davčnih olajšav, znaša 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca (oziroma 5,844 % bruto plače posameznika). Višina vplačane premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja je zakonsko omejena tudi na letni ravni in se, skladno s 118. členom Zakona o dohodnini, enkrat letno usklajuje s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji.

Znesek davčne olajšave pa je na letni ravni omejen tudi navzgor in je za leto 2009 znašal 2.604,54 evrov. V Uradnem listu št. 104/2009 je bila objavljena nova višina najvišje možne letne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki za leto 2010 znaša 2.646,21 evra.

Če premijo vplačujeta delodajalec in delojemalec in skupni znesek presega omenjeni maksimalni znesek, ima pri uveljavljanju olajšave prednost delodajalec, delojemalec oz. davčni zavezanec pa lahko uveljavlja razliko med zneskoma.

Za javne uslužbence velja posebna ugodnost, saj premija, ki jo za zaposlene v javnem sektorju vplačuje delodajalec, ne zmanjšuje davčnih olajšav javnih uslužbencev. Zaposleni v javnem sektorju lahko morebitna individualna vplačila v celoti uveljavljajo kot davčno olajšavo.

Informativno si lahko višino svoje maksimalne davčne olajšave izračunate tudi sami. Izračunveč

Skoči na vsebino