D.S.U in KAD zbirata ponudbe za nakup delnic TVT Maribor, d.d.

D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. in Kapitalska družba, d.d. sta danes v Dnevniku objavili skupno javno ponudbo za nakup 432.653 delnic oziroma 81,67 odstotni lastniški delež v TVT Maribor, d.d. Kapitalska družba prodaja svoj 11,22 odstotni delež, D.S.U. pa 70,45 odstotni delež.

Rok za oddajo zavezujoče ponudbe je 19. oktober 2007 do 12. ure, rok veljavnosti ponudbe pa ne sme biti krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe.

Skoči na vsebino