ATVP izdala soglasje k spremembi Pravil upravljanja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije

Na podlagi zahteve Kapitalske družbe, d. d., je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 12. 12. 2014 izdala soglasje k spremembi Pravil upravljanja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije. Sprememba Pravil začne veljati dne 16. 01. 2015.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino