ATVP izdala soglasje k Pravilom upravljanja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije

Na podlagi zahteve Kapitalske družbe, d. d., je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 31. 7. 2014 izdala soglasje k Pravilom upravljanja Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije. Pravila začnejo veljati dne 4. 8. 2014, ko je Kapitalska družba, d. d., prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, razen poglavja Naložbena politika, ki začne veljati s 4. 8. 2017.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino