97. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

(Ljubljana, 3. december 2015) Na današnji 97. seji nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d, se je nadzorni svet seznanil s Poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d., Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in Kritnega sklada SODPZ v obdobju od januarja do septembra 2015.

Kapitalska družba, d. d., je v obdobju od januarja do septembra 2015 ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 3 milijone evrov ter celotni dobiček pred davki v višini 17 milijonov evrov. V tem obdobju je Kapitalska družba, d. d., ustvarila čisti poslovni izid v višini 8,9 milijona evrov. Čisti prihodki od prodaje so v omenjenem obdobju znašali 7,1 milijona evrov in so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišali za 10 %.

V istem obdobju je Kapitalska družba, d. d., evidentirala 19 milijonov evrov finančnih odhodkov iz naslova pokrivanja obveznosti do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Finančni prihodki so v obdobju od januarja do septembra 2015 dosegli 33,7 milijona evrov in so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišali za 14 %.

Kapitalska družba, d. d., je tudi v obdobju od januarja do septembra 2015 uspešno upravljala Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja je bilo konec septembra 2015 vključenih 45.539 zavarovancev, vrednost sredstev sklada je dosegla 655 milijonov evrov. Tekoče je potekalo tudi poklicno upokojevanje. Sredstva Kritnega sklada SODPZ so tako konec septembra 2015 dosegla vrednost 2,8 milijona evrov. Ob koncu septembra 2015 je poklicno pokojnino iz Kritnega sklada SODPZ prejemalo 116 zavarovancev.

Člani nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., so se seznanili s poslovanjem odvisne družbe Modre zavarovalnice, d. d. ter s poslovanjem družb, ki predstavljajo pomembne naložbe Kapitalske družbe, d. d.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je na današnji seji tudi potrdil sklic 67. seje skupščine Kapitalske družbe, d. d.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino