9. seja Odbora SODPZ

Včeraj, dne 17.7.2014 je na Kapitalski družbi, d. d., potekala 9. seja Odbora Sklada.

Zaradi poteka mandata predsedniku in namestniku Odbora Sklada, so člani Odbora za obdobje enega leta izvolili novega predsednika in njegovega namestnika. Za predsednika Odbora Sklada so izvolili predstavnika zavarovancev, Zdenka Lorberja, za namestnika predsednika Odbora pa predstavnico delodajalcev, Tatjano Čerin.

Člani Odbora Sklada so se seznanili tudi s Poročilom o poslovanju SODPZ v obdobju od 1.1.2014 do 30.6.2014 ter s poročilom o aktivnostih Kapitalske družbe pri izvajanju ZPIZ-2.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino