85. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

(Ljubljana, 3. april 2015) Danes je potekala 85. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d, na kateri se je nadzorni svet seznanil s poročilom o delu revizijske komisije v letu 2014 ter programom dela v letu 2015.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., se je seznanil s Poročilom o delu Službe za notranjo revizijo za leto 2014 in podal soglasje k Letnemu programu dela Službe za notranjo revizijo za leto 2015.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., se je tudi seznanil s Kodeksom zaposlenih na Kapitalski družbi, d. d.

Člani nadzornega sveta so se seznanili s posameznimi dopolnili k pregledu poslovanja pomembnejših naložb Kapitalske družbe, d. d., ter glasovalnimi stališči uprave Kapitalske družbe, d. d, v zvezi s skupščino družbe Petrol, d. d.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino