84. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

(Ljubljana, 5. marec 2015) Danes je potekala 84. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., na kateri je, zaradi imenovanja novih članov nadzornega sveta, nadzorni svet imenoval novega namestnika predsednika nadzornega sveta, člane revizijske komisije nadzornega sveta, predsednika akreditacijske komisije nadzornega sveta in člana komisije za nagrade in prejemke. Za namestnika predsednika nadzornega sveta je bil izvoljen dr. Boris Žnidarič.

Nadzorni svet se je seznanil z nerevidiranimi izkazi poslovanja Kapitalske družbe, d. d., za leto 2014 ter s poslovanjem Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) in Kritnega sklada SODPZ v enakem obdobju.

Člani nadzornega sveta so tudi obravnavali Poročilo o poslovanju Modre zavarovalnice, d. d., v obdobju od januarja do septembra 2014, in poslovanje pomembnejših naložb Kapitalske družbe, d. d.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino