80. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

(Ljubljana, 17. december 2014) Danes je potekala 80. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., na kateri je nadzorni svet podal soglasje k Poslovno-finančnemu načrtu Kapitalske družbe, d. d., za leto 2015.

Zaradi poteka mandata, je nadzorni svet pripravil predlog skupščini Kapitalske družbe, d. d., za imenovanje treh članov nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., in potrdil sklic 65. skupščine Kapitalske družbe, d. d., ki bo, dne 22. 1. 2015.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino