8. seja – Korespondenčna seja Odbora SODPZ glede dopolnitve Pravil SODPZ

Kapitalska družba je na podlagi zahteve ATVP dopolnila predlog Pravil SODPZ, h kateremu je Odbor SODPZ podal pozitivno mnenje dne 24.2.2014. Ker so bile dopolnitve nujne za pridobitev soglasja ATVP, je uprava Kapitalske družbe pripravila ustrezno dopolnitev in zaradi nujnosti zadeve predlagala dopisno sejo. Člani Odbora so se na dopisni seji strinjali z dopolnitvami ter podali pozitivno mnenje k spremembam in dopolnitvam predloga Pravil SODPZ.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino