76. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

(Ljubljana, 26. avgust 2014) Danes je potekala 76. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. Nadzorni svet se je seznanil s potekom prodaje naložb Kapitalske družbe, d. d.

Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d., ter Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in Kritnega sklada SODPZ v obdobju od januarja do junija 2014.

Nadzorni svet se je prav tako seznanil z aktivnostmi, ki potekajo na Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) zaradi usklajevanja z določili ZPIZ-2 v zvezi s poklicnim upokojevanjem.

Nadzorni svet je tudi obravnaval razpis za imenovanje predsednika uprave Kapitalske družbe, d. d.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino