72. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

(Ljubljana, 12. maj 2014) Danes je potekala 72. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. Nadzorni svet je sprejel Letno poročilo Kapitalske družbe, d. d. za leto 2013.

Nadzorni svet se je seznanil z revidiranim Letnim poročilom SODPZ in Letnim poročilom KS SODPZ za leto 2013.

Člani nadzornega sveta so obravnavali pomembnejše slovenske naložbe Kapitalske družbe, d. d. in oblikovali nekaj priporočil. Prav tako so obravnavali uskladitev statuta Kapitalske družbe, d. d. z novelo ZSDH-1.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino