70. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

(Ljubljana, 20. marec 2014) Danes je potekala 70. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., se je seznanil s poročilom o delu Službe za notranjo revizijo v letu 2013.

Zaradi poteka mandata članice uprave je nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., začel s postopkom za imenovanje člana uprave Kapitalske družbe, d. d. S tem namenom bo v skladu s statutom Kapitalske družbe, d. d., objavljen javni razpis.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d. se je tudi seznanil s predlaganimi spremembami Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1).


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino