45,41 odstotni delež v družbi Impol, d.d. prodan na dražbi

Kapitalska družba, d.d., Prvi pokojninski sklad, ki ga upravlja Kapitalska družba, d.d., D.S.U., d.o.o., Slovenska odškodninska družba, d.d., Probanka, d.d. in Vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad, d.o.o., ki ga upravlja Probanka, družba za upravljanje, d.o.o., so danes sklenile pogodbo o prodaji 45,4078 odstotnega deleža v družbi Impol.

Za 35,51 odstotni delež družbe Impol je v okviru sedmega javnega razpisa za odprodajo lastniških deležev Kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe prispelo več ponudb. Zaradi večjega števila ponudnikov in želje po maksimiranju odkupne cene sta se prodajalca, ki so se jim pri prodaji pridružili še D.S.U., d.o.o., Probanka, d.d. in Vzajemni sklad Probanka globalni naložbeni sklad, d.o.o. odločili, da delež prodajo na dražbi.

Paket delnic je bil danes na dražbi prodan družbi Impol 2000 po izklicni ceni 24,30 EUR za delnico. Kapitalska družba bo tako prejela kupnino v višini 9,5 milijonov evrov, Prvi pokojninski sklad pa 14,3 milijonov evrov.

Prejeto kupnino bo Kapitalska družba namenila pokrivanju primanjkljaja pokojninske blagajne in prestrukturiranju portfelja.

Skoči na vsebino