4. seja Odbora SODPZ

Včeraj, dne 25. 11. 2013, je na Kapitalski družbi, d. d., potekala 4. seja Odbora Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ).

Zaradi poziva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) za ponovno preveritev prispevne stopnje, je uprava Kapitalske družbe, d. d., na podlagi mnenja pooblaščenega aktuarja, predlagala nižjo prispevno stopnjo, in sicer 9,25 %. Ob tem je predlagala tudi, da se v roku šestih mesecev pripravijo ustrezne pravne podlage za vzpostavitev samozadostnosti sklada, ki bo omogočala odpravo primanjkljaja sredstev za izplačevanje poklicnih pokojnin z oblikovanjem ustreznih virov sredstev znotraj sklada. Problematika presežkov in primanjkljajev na osebnih kapitalskih računih zavarovancev s to spremembo Pokojninskega načrta, namreč ni razrešena.

Kljub temu, da člani Odbora SODPZ niso dosegli enotnega mnenja v zvezi z znižanjem prispevne stopnje, je predlog Kapitalske družbe, d. d., vseeno podprl tudi Odbor SODPZ, ki je na MDDSZ naslovil poziv, da v sodelovanju s socialnimi partnerji in Kapitalsko družbo, d. d., v roku šestih mesecev, pripravi zakonske podlage za vzpostavitev samozadostnosti Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in ustrezne prispevne stopnje.

Kapitalska družba, d. d., bo danes na MDDSZ vložila dopolnitev vloge, v kateri bo predlagala prispevno stopnjo 9,25 % in znižanje vstopnih stroškov na 2,30 %. Kapitalska družba, d. d., je s tem predlogom upoštevala pobudo sindikatov, da se za enak odstotek (1,30 %), kot se je znižala prispevna stopnja, znižajo tudi vstopni stroški, ki sedaj znašajo 3,60 %.

S spremembo Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja se bodo znatno znižali prihodki upravljavca iz naslova upravljanja SODPZ, in sicer se bo upravljavska provizija znižala za 0,2 %, vstopni stroški za 1,30 % in izstopni stroški za 0,5 %.

V mesecu oktobru je SODPZ dosegel najvišjo dejansko donosnost med vzajemnimi pokojninski skladi. Dejanska donosnost je znašala 1,05 %, zajamčena donosnost pa 0,19 %. Kumulativna dejanska donosnost SODPZ, od ustanovitve sklada, tako znaša 80,16 %. Ob koncu oktobra 2013 je čista vrednost SODPZ znašala 521.728.729 EUR, v SODPZ pa je bilo vključenih 44.776 zavarovancev.

Odbor SODPZ se je prav tako seznanil z aktivnostmi Kapitalske družbe, d. d., za vzpostavitev sistema preverjanja pravilnosti plačanih prispevkov za poklicno zavarovanje.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino