4. seja Odbora SODPZ – sprememba Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja

Kapitalska družba, d. d., je dne 11. 11. 2013 na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) naslovila zahtevo za odobritev Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja in Pokojninskega načrta za izplačevanje poklicnih pokojnin.

Kapitalska družba, d. d., je 15. 11. 2013 s strani MDDSZ prejela predlog za ponovno preveritev primernosti prispevne stopnje. Skladno s tem je uprava Kapitalske družbe pooblaščenega aktuarja zaprosila za mnenje o možnostih spremembe obstoječe prispevne stopnje in posledicah, ki bi temu sledile.

Na podlagi pridobljenega mnenja pooblaščega aktuarja, je Kapitalska družba, d. d., oblikovala nov predlog prispevne stopnje. Ker gre za bistveno spremembo Pokojninskega načrta, je bil ta ponovno posredovan v obravnavo Odboru Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ). Spremembo Pokojninskega načrta bo Odbor SODPZ obravnaval na seji v ponedeljek, 25. 11. 2013.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino