12. seja Odbora SODPZ

Danes, dne 16. 12. 2014, je na Kapitalski družbi, d. d., potekala 12. seja Odbora Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ).

Člani Odbora Sklada so se seznanili s poročilom o poslovanju SODPZ v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2014.

Odbor Sklada se je prav tako seznanil s poročilom o aktivnostih Kapitalske družbe, d. d., pri izvajanju ZPIZ-2 in s poročilom o oceni ustrezne višine upravljavske provizije.

Člani Odbora Sklada so tudi podali pozitivno mnenje k spremembi Izjave o naložbeni politiki SODPZ.

Kapitalska družba, d. d.

Skoči na vsebino