103. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

(Ljubljana, 25. maj 2016) Na današnji seji se je nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., seznanil s Poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d., ter s Poročilom o poslovanju Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in Kritnega sklada SODPZ v obdobju od januarja do marca 2016.

Člani nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., so se seznanili tudi s poslovanjem Modre zavarovalnice, d. d. v letu 2015.

Prav tako so obravnavali predlog sprememb Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb, ki jih bo podala Kapitalska družba, d. d., in pomembnejše naložbe po sklepu nadzornega sveta.

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d., je podal soglasje h glasovalnim stališčem Kapitalske družbe, d. d., za skupščino družbe Hit, d. d.


Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

Skoči na vsebino